Thicongnhamang đã sử dụng hệ thống cột đèn chiếu sáng gì với các dự án sản phẩm nhà màng?

10/08/2018 Quản Trị

Nông nghiệp nước ta mấy năm trở lại đây ngày càng phát triển và tiếp thu nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật từ nước ngoài. Việc sử dụng nhà màng với hệ thống chiếu sáng đầy đủ và thích hợp là một trong những yếu tố giúp cho cây tăng năng suất cây trồng…

Xem thêm