Màng nhà lưới, nhà kính GINEGAR

09/07/2018 Quản Trị

Hướng dẫn lắp đặt màng nhà kính ginegarTrong một số lĩnh vực mà các bức xạ mặt trời là cao, nó sa tùy chỉnh, trong thời gian nhất định trong năm, để làm trắng che nhà kính, một kỹ thuật trong đó bao gồm việc áp dụng trên các bộ phim một lớp sơn màu…

Xem thêm